گزارش عملکرد مهر‌ماه سفیران انجمن آلزایمر ایران در استان یزد

گزارش عملکرد مهر‌ماه سفیران انجمن آلزایمر ایران در استان یزد

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، گزارش عملکرد مهر‌ماه سفیران انجمن آلزایمر ایران در استان یزد، به شرح زیر است:

۱- برگزاری کلاس پیشگیری از بیماری آلزایمر برای جمعی از بازنشستگان، در محل خانه مهر (۴ مهرماه)

۲- برگزاری کلاس چگونگی و تاثیر ورزش در دوران سالمندی، توسط یکی از بازنشستگان آموزش‌و‌پرورش، در محل خانه مهر (۲۷ مهر)

۳- به ثبت رساندن موسسه سایبان فراموشی یزد، با شماره ثبت ۱۹۴۱و با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۷۹۶۸

۴- درج آگهی موسسه در روزنامه رسمی کشور در تاریخ ۲۷ مهر‌ماه

۵- ارائه مدارک به سازمان بهزیستی، جهت اخذ مجوز برای ادامه فعالیت موسسه