گزارش تصویری نشست هماهنگی بین‌بخشی برای راه‌اندازی دانشگاه نسل سوم در معاونت اجتماعی

گزارش تصویری نشست هماهنگی بین‌بخشی برای راه‌اندازی دانشگاه نسل سوم در معاونت اجتماعی

نشست هماهنگی بین‌بخشی برای راه‌اندازی دانشگاه نسل سوم در معاونت اجتماعی با حضور دکتر سید محمدهادی ایازی، معاون اجتماعی وزارت بهداشت و معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در محل سالن جلسات معاونت اجتماعی برگزار شد.

 

photo_2019-02-07_08-44-23 (2) photo_2019-02-07_08-44-23 photo_2019-02-07_08-44-09 photo_2019-02-07_08-44-13 photo_2019-02-07_08-44-14 photo_2019-02-07_08-44-15 (2) photo_2019-02-07_08-44-15 photo_2019-02-07_08-44-16 photo_2019-02-07_08-44-17 photo_2019-02-07_08-44-18 (2) photo_2019-02-07_08-44-18 photo_2019-02-07_08-44-19 (2) photo_2019-02-07_08-44-19 (4) photo_2019-02-07_08-44-19 photo_2019-02-07_08-44-21 (2) photo_2019-02-07_08-44-21 photo_2019-02-07_08-44-22 (2) photo_2019-02-07_08-44-22