گزارش تصویری نخستین کمیته فنی بهداشت در خصوص تفاهم‌نامه همکاری وزارت بهداشت با نیروی انتظامی