گزارش تصویری نخستین نشست کمیته ملی بررسی محصولات و فرآورده‌های تراریخته در دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی

عکاس: حیدر نوروزی