گزارش تصویری مراسم یادبود پروفسور کیوان مزدا

گزارش تصویری مراسم یادبود پروفسور کیوان مزدا

عکس: بهناز مرشدی