گزارش تصویری شصت‌ودومین نشست کارگروه تخصصی تهدیدکننده‌های محیطی سلامت دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، با موضوع آلودگی خاک