گزارش تصویری سفر معاون اجتماعی وزیر بهداشت به ایرانشهر