گزارش تصویری سخن‌رانی دکتر رشیدیان با موضوع اندازه‌گیری فرایند و اثرات نهایی اصلاحات سیاست سلامت

گزارش تصویری سخن‌رانی دکتر رشیدیان با موضوع اندازه‌گیری فرایند و اثرات نهایی اصلاحات سیاست سلامت

سخنرانی دکتر آرش رشیدیان، مدیر تحقیقات و اطلاعات مدیترانه شرقی (EMRO) با موضوع اندازه‌گیری فرایند و اثرات نهایی اصلاحات سیاست سلامت به دعوت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با حضور مدیران و صاحب‌نظران برگزار شد.