گزارش تصویری دوم از نشست آموزشی کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی معاونت‌های اجتماعی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور

گزارش تصویری دوم از نشست آموزشی کارشناسان حوزه آسیب‌های اجتماعی معاونت‌های اجتماعی دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور

 

عکس: حمید سالاری