گزارش تصویری دهمین نشست کارگروه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی حوزه سلامت با حضور دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گزارش تصویری دهمین نشست کارگروه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی حوزه سلامت با حضور دکتر سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی