گزارش تصویری تجلیل از خانواده‌های اهداکننده عضو در تئاتر شهر، با حضور معاون اجتماعی وزیر بهداشت

گزارش تصویری تجلیل از خانواده‌های اهداکننده عضو در تئاتر شهر، با حضور معاون اجتماعی وزیر بهداشت