گزارش تصویری برگزاری دومین نشست روسای خانه‌های مشارکت مردم در سلامت سراسر کشور در ایلام

گزارش تصویری برگزاری دومین نشست روسای خانه‌های مشارکت مردم در سلامت سراسر کشور در ایلام