گزارش تصویری بازدید مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت از انجمن لوپوس ایران

گزارش تصویری بازدید مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین سلامت از انجمن لوپوس ایران

دکتر مصطفی جمالی، مدیرکل سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امروز، چهارشنبه، ۲۲ خرداد ۱۳۹۸ از انجمن لوپوس ایران، در راستای اجرای بسیج کنترل فشار خون بازدید کرد و در جریان امور انجمن قرار گرفت.