پیوستن خیرین سلامت آذربایجان غربی به کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون

پیوستن خیرین سلامت آذربایجان غربی به کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون

خیرین سلامت آذربایجان غربی به کمپین بسیج ملی کنترل فشار خون پیوستند.

به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، همزمان با برگزاری بسیج ملی کنترل فشار خون و در راستای ارج نهادن به خدمات و اقدامات ارزشمند خیرین سلامت، دکتر مهران میرزایی، مدیر امور اجتماعی دانشگاه، با حضور در محل کار خیرین ارجمند، سلامت فشار خون این عزیزان را اندازه‌گیری کرده و ضمن ثبت در سامانه کشوری، در خصوص راه‌های کنترل فشار خون و خطرات احتمالی فشار خون بالا نکاتی را مطرح کرد.