پیام رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به مناسبت روز خبرنگار

پیام رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به مناسبت روز خبرنگار

 

«سوگند به قلم و آن‌چه می‌نگارد»

 

سلامت و امنیت غذایی به عنوان حقوق مسلم مردم، نیازمند هم‌اندیشی، بازبینی و پایش مداوم و پیوسته مطابق موازین علمی و عملی و همکاری‌های بخشی و بین‌بخشی است تا جامعه و آحاد آن به شایستگی و بایستگی از آن‌ها برخوردار باشند.

پیمودن این راه پر پیچ و خم بدون حضور دیدبانان راستین سلامت، شفافیت و مردم‌سالاری، خبرنگاران آزاداندیش، مستقل و منتقد، میسر نخواهد بود و حضور چنین افرادی، عامل پیش‌رفت و مانع بروز فساد است.

روز خبرنگار را به همگی رهروان راستین این راه که منافع ملی را بر منافع شخصی و گروهی ترجیح می‌دهند و پیوسته سلامت جامعه را در نظر دارند، شادباش می‌گویم و برایشان آرزومند پیروزی و بهروزی هستم.

دکتر علی دل‌پیشه
رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی