دختر نیکوکار مشهدی از کارهای خیر پدر می‌گوید

دختر نیکوکار مشهدی از کارهای خیر پدر می‌گوید

سمیرا حسینی |خبرنگار پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت| «وقتی پدر بیمار شد از نزدیک مشکلا‌ت‌ بیمارن را لمس کردیم» این جمله یکی از افراد خانواده کلاهان است. خانواده‌ای نیکوکار که بیشتر وقت‌شان را صرف کمک به مردم مشهد کرده‌اند. کمک به ایتام، ساخت پرورشگاه، ساخت حوزیه علمیه و آزاد کردن زندان‌یان از جمله کارهای این خانواده نیکوکار قبل از بیماری پدر خانواده بود. تا به آن روز نمی‌دانستند بیماران و خانوادهای‌شان چه شرایطی سختی را می‌گذرانند. بیماری از یک سو و نبود امکانات و هزینه‌های بالای درمان از سوی دیگر. پدرشان یک سال بیمار بود. فتانه کلاهان می‌گوید: «به هر دری زدیم که پدر درمان شود. اما تقدیر چیز دیگری بود. همین امر ما را وارد راه دیگری در زندگی کرد.» پس از آن کمک به بیماران، ساخت مراکز بهداشتی درمانی و تهیه تجهیزات پزشکی بخشی از زندگی‌شان شد. چندی پیش بود که برای ساخت بخش ای‌سی‌یو بیمارستان قائم مشهد با زیر بنای ۷۰۰ مترمربع نزدیک به ۱ میلیارد تومان هزینه کردند. مرکزی که توسط فتانه و فریده کلاهان ساخته شد و تجهیزات آن قرار است توسط وزارت بهداشت تامین شود.

فتانه کلاهان می‌گوید: یکی از بستگان ما یک هفته قبل از مرگ پدر خواب دیدند. پدر در خواب به ایشان می‌گوید من یک هفته دیگر از این دنیا می‌روم. در خواب یک قصر خیلی بزرگ را به ایشان نشان می‌دهد و می‌گوید این خانه من است کنار آن سه خانه دیگر گرفته‌ام برای دخترانم چون قرار است راه من را ادامه دهند. شاید این خواب به نظر خیلی از افراد احساسی و عامیانه باشد اما برای ما بسیار با ارزش و تاثیرگذار بود. از همان زمان بود که ما تصمیم گرفتیم به صورت جدی راه پدر را ادامه دهیم.

محمود کلاهان تا زمانی که زنده بود خدمات فراوانی به مردم مشهد ارائه داد حال که از این دنیا رفته است دخترانش راه نیک او را ادامه می‌دهند. فتانه کلاهان با بیان این‌که ۸ ماه پس از مرگ پدر بود که تصمیم گرفتند راه پدر را ادامه دهند تا نام ایشان را زنده نگه دارند می‌گوید: پدر از دوران جوانی کار‌های نیک انجام می‌داد. آزادی زندانیان، کمک به ایتام، خرید جهیزیه، پرداخت هزینه درمان بیماران، خرید خانه برای افراد مستمند و ساخت پرورشگاه از جمله کارهایی بود که پدر انجام داد.

او با تاکید به این‌که تمام برنامه‌های قبلی پدر را ادامه می‌دهیم اظهار می‌کند: اما در زمینه درمان فعالیت‌های‌مان را گسترده‌تر کرده‌ایم به دلیل این‌که بحث درمان بسیار امر مهمی است. کسی که بیمار است اگر جیبش هم خالی باشد بسیار عذاب آورتر می‌شود. زمانی که پدر در بیمارستان بود ما با چشم خودمان انسان‌هایی را می‌دیدیم که به دلیل این‌که پول نداشتند در آی‌سی‌یو بستری نمی‌کردند و درمان‌شان نمی‌کردند. آن‌ها را به بیمارستان‌های دولتی مثل قائم می‌فرستاند. بیمارستان قائم هم به دلیل این‌که تخت کافی نداشت مجبور می‌شد برخی از آن‌ها را روی زمین بخواباند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم در یک بیمارستان دولتی که مستمندان بیشتر به آن مراجعه می‌کنند کاری انجام دهیم تا شاید با این کار بتوانیم جان بیماران را نجات دهیم.

از همان روزهای اولی که جلسات بیمارستان شیخ آغاز شد فتانه و فریده کلاهان در آن شرکت کردند فتانه کلاهان می‌گوید: از همان‌جا بود که راه ما به بیمارستان‌، امام رضا، هاشمی، امید و با نوان حامی باشد. در هر جلسه‌ای که شرکت می‌کردند با افراد حاضر در جلسه نیاز‌های بیمارستان را می‌سنجیدند و با تلاش هم پول‌های‌شان را روی هم می‌گذاشتند و آن را برای بیمارستان تهیه می‌کردند.

سال ۸۹ بود که محمود کلاهان ساخت پرورشگاه در بلوار فکوری مشهد را آغاز کرد. پرورشگاهی که ساخت آن به اتمام رسیده است اما او نتوانست تمام شدنش را ببیند. قرار است ۵۰ الی۶۰ کودکی که این نیکوکار مشهدی یکی از حامیان اصلی آن‌ها بود از ساختمان اجاره‌ای که در آن هستند به این ساختمان نقل مکان کنند. طبقه بالای این ساختمان برای زمانی در نظر گرفته شده است که این کودکان بخواهند تشکیل خانواده دهند. هر کدام از آن‌ها که تشکیل خانواده بدهند تا یک سال این سویت در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

دختر این نیکوکار مشهدی می‌افزاید: پدر زمینی را برای ساخت حوزه علمیه سید‌الشهدا در مشهد هدیه کرد. او زمانی که زنده بود دوست داشت مرکز دیالیز بسازد اما متاسفانه آن زمان مدیرانی که روی کار بودند همکاری‌های لازم را با ما نداشتند. پدر فکرهای زیادی برای کمک به مردم در سر داشت. من و خواهرانم نمی‌خواستیم بعد از مرگ پدر این کارها متوقف شود به همین دلیل تصمیم گرفتیم راه او را ادامه دهیم.

 

برچسب: