نودمین نشست کارگروه تخصصی امنیت غذایی و تغذیه؛ پایش طرح ارتقای سلامت و کاهش آلاینده‌ها در هشت محصول مهم کشاورزی

نودمین نشست کارگروه تخصصی امنیت غذایی و تغذیه؛ پایش طرح ارتقای سلامت و کاهش آلاینده‌ها در هشت محصول مهم کشاورزی با توجه به ماموریت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در راستای گردآوری گزارش عملکرد مصوبه شماره ۶ نشست پانزدهم شورای عالی از دستگاه‌های ذی‌ربط و ارایه نتیجه آن در جلسه شانزدهم شورای عالی سلامت و امنیت غذایی تشکیل شد.

در این نشست پس از ارایه گزارش کلی مصوبه مذکور توسط مهندس شیدا ملک‌افضلی از گروه حکمرانی سلامت دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، گزارش «ارتقا سلامت ۸ محصول کشاورزی» توسط مهندس محمدحسین کریمی، از وزارت جهاد کشاورزی ارایه شد.

در ادامه لیدا صدقیان، نماینده سازمان برنامه و بودجه، گزارش درخواست استان‌ها (وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت) در خصوص تامین منابع مالی و تخصیص اعتبارات در این راستا را ارایه کرد.

سپس مهندس محسن فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به ارایه گزارشی از هزینه‌کرد اعتبارات دریافتی و اقدامات انجام شده در راستای تحقق مصوبه مذکور پرداخت.

در پایان نیز پس از بحث و تبادل نظر درباره تدوین استراتژی مشخص برای اجرای مصوبه، مطالب ارایه‌شده توسط دکتر دل‌پیشه جمع‌بندی گردید.

گفتنی است مصوبه شماره ۶ جلسه پانزدهم شورای عالی تصریح می‌دارد که: “به منظور کاهش میزان آلاینده‌ها و باقی‌مانده سموم و آفت‌کش‌ها در محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نسبت به اجرای طرح راهبردی «ارتقای سلامت ۸ محصول کشاورزی» به عنوان برنامه ملی مشترک طی یک دوره چهار ساله اقدام نموده و گزارش پیش‌رفت آن را هر سه ماه یک‌بار به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور ارایه کند”. هم‌چنین این وزارت “موظف است با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گزارش «آخرین وضعیت میزان باقی‌مانده آلاینده‌ها و آفت‌کش‌ها در محصولات کشاورزی در سطح عرضه» و اقدامات به عمل‌آمده در این راستا را در جلسه آتی (شانزدهم) شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در حضور رییس محترم جمهور ارایه نماید.”

نودمین نشست کارگروه تخصصی امنیت غذایی و تغذیه؛ پایش طرح ارتقای سلامت و کاهش آلاینده‌ها در هشت محصول مهم کشاورزی با حضور دکتر علی دل‌پیشه، رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، امروز، چهارشنبه، ۳ مهر ۱۳۹۸، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.