نهمین پیوند عضو از ابتدای سال ۹۷ در شهرستان نیشابور

نهمین پیوند عضو از ابتدای سال ۹۷ در شهرستان نیشابور

جانشین معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور از نهمین پیوند عضو از ابتدای سال ۹۷ خبر داد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، محمدصادق دشتی، گفت: اعضای بدن آقای ۳۱ ساله نیشابوری که دچار مرگ مغزی شده بود به چند بیمار نیازمند عضو، حیات دوباره بخشید.

به گفته محمدصادق دشتی بدن مرحوم مصطفی نعیم آبادی، پس از تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم به بیمارستان منتصریه مشهد منتقل شد و تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

جانشین معاون درمان دانشگاه ضمن ابراز همدلی با خانواده بزرگوار این مرحوم از تشریک مساعی آن ها در اهدای اعضای بدن مرحوم مصطفی نعیم آبادی به بیماران نیازمند سپاس گزاری و قدردانی کرد.

این یکصد و بیست و یکمین مورد از ابتدای شروع برنامه پیوند در استان و نهمین مورد مرگ مغزی است که در سال ۹۷ جهت اهدای عضو از نیشابور اعزام شده است.