نشست بررسی و اصلاحیه دستورالعمل سفیران سلامت دانشجو در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور

نشست بررسی و اصلاحیه دستورالعمل سفیران سلامت دانشجو در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور، با حضو دکتر گلمکانی سرپرست آموزش و ارتقای سلامت، دکتر اردلان، رئیس گروه سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس و کارشناس اداره، کارشناسان اداره کل فرهنگی معاونت فرهنگی دانشجوبی وزارت متبوع، دبیر مجتمع کانون‌های سلامت دانشجویی و نماینده دانشجویان، مدیران آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه‌های علوم‌پزشکی؛ تهران، شهید بهشتی و ایران و کارشناسان دفتر آموزش و ارتقای سلامت برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ این نشست با هدف اخذ نظرات مدعوین در خصوص؛ بازنگری طرح سفیران سلامت دانشجویی در دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور، راهکارهای ارتقای برنامه، بررسی شرح وظایف سفیران سلامت دانشجو و بازنگری در آن، فرآیند اجرای برنامه و هرگونه تحول در راستای محورهای پیش‌گفت برگزار شد.

در خاتمه مقرر شد مسئولین حاضر در نشست، نقطه نظرات خود در ارتباط با بندهای فوق الذکر را حداکثر تا دو هفته آینده به دفتر آموزش و ارتقای سلامت منعکس کنند.