نخستین مجمع سلامت شهرستان قصرشیرین برگزار شد

نخستین مجمع سلامت شهرستان قصرشیرین با حضور ادارات، خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، معاون فرماندار قصرشیرین گفت: سلامت از مطالبات اصلی شهروندان و از ارکان عملکردی دولت است.

حشمت رضایی افزود: دولت همواره بخش مهمی از اعتبارات خود را به مقوله سلامت اختصاص می‌دهد و با ارائه راهکارهایی زیرساخت‌های بخش سلامت را تقویت می‌کند.

وی با بیان این‌که سلامت یک مقوله جهانی است افزود: دولت‌های عضو این مجمع باید خدمات خود را گسترش دهند تا از شاخص‌های توسعه برخوردار باشند.

رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان کرمانشاه گفت: مجمع سلامت حاصل تفاهم‌نامه بین وزارت کشور و وزارت بهداشت برای اجتماعی کردن مسائل سلامت است.

دکتر حسین  بیگلری افزود: شعار سال ۹۷ این مجمع مشارکت هدفمند مردم در تحول سلامت است.

وی گفت: مجموعه وزارت بهداشت و درمان به تنهایی نمی‌تواند همه نیازهای سلامت مردم را تامین کند بنابراین باید همه مردم سازمان‌های غیردولتی و ادارت با گسترش مقوله فرهنگ‌سازی به این امر کمک کنند.