نخستین مجمع سلامت استان همدان با حضور رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

نخستین مجمع سلامت استان همدان با حضور رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

امروز، شنبه، ۱۲ اسفند ۱۳۹۶، نخستین مجمع سلامت استان همدان با حضور دکتر علی‌اصغر فرشاد، رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، استاندار و رییس دانشگاه علوم پزشکی و سایر مدیران کل استان همدان در محل استانداری برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ در این مجمع استاندار با مخاطب قرار دادن دکتر فرشاد به عنوان رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت، خود را همراه با مدیران استان متعهد کرد که در سال ۱۳۹۷ کانون‌های اجتماع‌محور سلامت محلات و مجامع سلامت آن‌ها را با مشارکت مردم برگزار کنند.