معرفی طرح ارتقای سلامت جامعه با رویکرد محیط زیست کرمان عنوان یکی از طرح‌های برگزیده نخستین جشنواره تجربه‌های موفق سمن‌های محیط زیست و گردشگری

معرفی طرح ارتقای سلامت جامعه با رویکرد محیط زیست کرمان عنوان یکی از طرح‌های برگزیده نخستین جشنواره تجربه‌های موفق سمن‌های محیط زیست و گردشگری

طرح ارتقای سلامت جامعه با رویکرد محیط زیست که از سوی موسسه «مهرگان پرتو» سمن آموزشی محیط زیست کرمان در دو روستای توابع شهر کرمان و بردسیر اجرایی شده است به‌عنوان یکی از طرح‌های برگزیده نخستین جشنواره تجربه‌های موفق سمن‌های محیط زیست و گردشگری کشور معرفی شد.

نخستین جشنواره تجربه‌های موفق سمن‌های محیط زیست و گردشگری کشور روز گذشته ۱۱ آبان ماه در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

در این جشنواره طرح «ارتقای سلامت جامعه با رویکرد محیط زیست کرمان» جزو شش طرح برگزیده از میان ۳۵ طرح انتخاب شده، معرفی شد.

پروژه ارتقای سلامت جامعه با رویکرد محیط زیست کرمان از سه سال پیش آغاز و از یک سال گذشته در روستای هراران توابع شهرستان بردسیر و قوام آباد شهر کرمان اجرایی شد.