مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد در امور اجتماعی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های بیرونی دیپلماسی سلامت

مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد در امور اجتماعی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های بیرونی دیپلماسی سلامت

مشاور رئیس دانشگاه یزد، در امور اجتماعی در نشست با مسئولان روابط عمومی دانشگاه، ضمن تبریک روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، بر استفاده از ظرفیت‌های بیرونی دیپلماسی سلامت تاکید کرد.

به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، دکتر محمد‌حسن لطفی اظهار داشت: از آنجایی که منابع اختصاص‌یافته به حوزه سلامت پاسخگوی آسیب‌های متعدد اجتماعی و روانی کنونی نیست، لذا روابط عمومی‌ها می‌توانند با جذب خیرین و سمن‌های سلامت، زمینه حل مشکلات حوزه سلامت را فراهم کنند.

مشاور رئیس دانشگاه تاکید کرد: ساختار موجود در وزارت بهداشت تنها پاسخگوی ٢۵ درصد نیازهای سلامت مردم است و ٧۵ درصد دیگر را می‌توان با فعال کردن ظرفیت خیرین از جمله موسسات خیریه بیمارستانی، که غیرانتفاعی و غیر‌دولتی هستند، تامین کرد.