مشارکت انجمن صرع ایران در پویش ملی فشار خون

مشارکت انجمن صرع ایران در پویش ملی فشار خون

انجمن صرع ایران، به دعوت وزارت بهداشت، از تاریخ ۱۸ خرداد در پویش ملی فشار خون شرکت کرد.

به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، در این طرح که به پیشنهاد وزارت بهداشت، برای پیشگیری از بیماری‌های مربوط به حوزه فشار خون، مانند سکته‌های قلبی، برگزار می‌شود، تمام نهادهای سلامت به همکاری دعوت شده‌اند.

در این پویش که زمان اجرای آن تقریبا حدود یک‌ماه است، سازمان‌ها و مراکز سلامت، به اندازه‌گیری فشار خون مراجعان خود خواهند پرداخت و اطلاعات مراجعان در پرسشنامه آنلاین سامانه ملی فشار خون به ثبت می‌رسد تا در موارد مورد نیاز، پیشگیری و درمان لازم برای افراد در نظر گرفته شود.

نماینده انجمن صرع ایران نیز به عنوان یک سازمان مردم‌نهاد، ضمن شرکت در جلسات هماهنگی و اجرای این طرح در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در مورد اهمیت اندازه‌گیری فشار خون، رعایت نکات لازم برای گرفتن فشار خون و شیوه ثبت فشار خون افراد در سامانه ملی تحت آموزش قرار گرفت.

انجمن صرع ایران برای شرکت فعال‌تر در این طرح، در برنامه‌های گروهی خود، مانند برگزاری جلسه‌های آموزشی، اردو و همایش که مراجعان بیشتری دارد نیز به اندازه‌گیری فشار خون مراجعان پرداخت، تا تعداد بیشتری از مردم در این طرح غربالگری شرکت داده شوند.

اجرای این طرح ملی توسط اداره‌کل سازمان‌های مردم‌نهاد وزارت بهداشت در حال پیگیری است و قرار است مشارکت انجمن صرع در این طرح مورد بازدید قرار گیرد.