مسعود امینی تیرانی مدیر بخش فیلمنامه نخستین جشنواره ادبیات سلامت؛ کارهای با کیفیت زیادی خواهیم داشت

مسعود امینی تیرانی مدیر بخش فیلمنامه نخستین جشنواره ادبیات سلامت؛ کارهای با کیفیت زیادی خواهیم داشت

امینی تیرانی گفت: حوزه ادبیات یک حوزه فکری است و طبیعتا باید در این مرحله اجازه دهیم که به موضوعات به شکلی آزاد فکرشود.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ مسعود امینی تیرانی، دبیر بخش فیلم نامه نخستین جشنواره ادبیات سلامت در مورد حضورش در بخش فیلمنامه نویسی این جشنواره و نحوه برخورد برگزار کنندگان با این بخش، گفت: من در حقیقت به همکاری دعوت شدم و طی جلساتی که داشته ایم به نظر من برخورد بازی صورت گرفته است و امیداوارم ادامه دار نیز باشد.

وی افزود: حوزه ادبیات یک حوزه فکری است و طبیعتا باید در این مرحله اجازه دهیم که به موضوعات به شکلی آزاد فکر شود و وقتی به مسائل اجرایی‌تر کار یعنی عرضه و نمایش می رسیم، آنجا ممکن است که برحسب شرایط اجتماعی مجبور شویم به موارد و چارچوب هایی فکر کنیم.

این هنرمند تاکید کرد: دست کم می توانیم فکر کنیم که در مراحل فکری و نوشتاری، این امکان وجود دارد که به آزادی کامل دست پیدا کنیم.

مسعود امینی تیرانی در مورد کیفیت آثار دریافتی تا کنون افزود: بعد از انتشار فراخوان، آثار زیادی به دست ما رسیده است و ما اکنون هم شروع به خواندن و بررسی آثار کرده ایم که در روزهای آخر به ترافیک و شلوغی آثار نرسیم.

وی در مورد آثار هیجان انگیزی که به جشنواره رسیده گفت: فعلا باید در یک کلیت به آن نگاه کرد و الان نمی توانم قضاوت درستی انجام دهم؛ زیرا اینها شامل بخش های مختلفی می شود. ولی خوب از روی اسامی و سابقه ذهنی و قبلی در این حوزه فکر می کنم آثار با کیفیت زیادی در بخش نهایی داشته باشیم.

دبیر بخش فیلمنامه نخستین جشنواره ادبیات سلامت خاطر نشان کرد: دعوت ها به صورت عام و بیشتر به شکل فراخوان عمومی بوده است.

مسعود امینی تیرانی تاکید کرد: یک نکته مهم این است که بخشی از جشنواره های موضوعی، بیشتر یک جور نقد است که باعث می شود ما و کسانی که کار هنری می کنند به آن بعد هم فکر کنند. طبیعتا این یکی از وظایفی است که این جشنواره دارد و این به نظرم شاید وظیفه مهم تری است از این که انتخاب یک اثر خوب.

وی افزود: شاید از نظر بیرونی مهم باشد که یک نفر جایزه را می گیرد اما  به نظر من مهم تر این است که معضل یا مسئله ای توضیح بیشتری داده شود و آدم های بیشتری به آن فکر کنند و حتی به آثار قبلی خود رجوع کنند و به آنها نیز فکر کنند و بازخوانی انجام دهند.