مدیرکل خیرین و موسسات خیریه وزرات بهداشت از تاسیس دفتر مجازی «باهم» خبر داد

مدیرکل خیرین و موسسات خیریه وزرات بهداشت از تاسیس دفتر مجازی «باهم» خبر داد

اداره کل خیرین وزارت بهداشت و مجموعه باهمتا توافق همکاری امضا کردند.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ این توافق‌نامه با هدف ارائه راهکارهای پرداخت آنلاین نوین برای خیرین صورت گرفت. محمد نصیری مدیرکل خیرین و موسسات خیریه وزرات بهداشت در خصوص این توافقنامه گفت: «زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت مانند بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های تابعه، گاها نیازهای مالی جدی دارند که توسط خیرین تامین می‌شوند. به همین منظور در نظر داریم با همکاری مجموعه باهمتا راهکارهای نوینی برای خیرینی که قصد کمک در حوزه سلامت دارند فراهم کنیم.»

همچنین میلاد جهاندار مدیرعامل باهمتا افزود: «سرویسی تحت عنوان «دفتر مجازی باهم» را به زیرمجموعه‌های تابعه وزارت بهداشت که درخواست استفاده از این سرویس را دارند در قالب مسئولیت اجتماعی این مجموعه ارائه خواهیم کرد.»

«دفتر مجازی باهم» یک بات تلگرامی اختصاصی با نام موسسه، بیمارستان یا دانشگاه است که خیرین می‌توانند از طریق آن به راحتی و از طریق درگاه اینترنتی امن سامان کمک‌های خود را پرداخت کنند.