علی خدایی، داستان‌نویس از رابطه ادبیات و سلامت می‌گوید

علی خدایی، داستان‌نویس از رابطه ادبیات و سلامت می‌گوید

در زمینه سلامت خلاق باشیم

علی خدایی، نویسنده از خلاقیت‌هایش در زمینه سلامت می‌گوید: در کلاس داستان‌نویسی من هرکس یک یماری را انتخاب کرده و در موردش می‌نویسد. اگر بخواهید در مورد آن بیماری بدانید کافی‌ست قصه مربوط به آن بیماری را بخوانید و این یعنی خلاقیت در سلامت که یک اتفاق مهم است.

نویسنده «تمام زمستان مرا گرم کن» از تاثیر نوشتن بر سلامت می‌گوید: نوشتن انسان را وادار به فکر کردن می‌کند وادار به انجام کاری که عادت به انجامش نداری‌، فعل‌های جدید را یاد می‌گیری، از هراس‌ها می‌نویسی، از اضطراب‌ها، از ناکامی‌ها، شادمانی‌ها و خوشی‌ها… تمام این‌ها یاد می‌دهد که کلمات چه‌طور می‌توانند ریتم یا آهنگ شاد یا غمگین ایجاد کنند. نوشتن آدم را پیر نمی‌کند وقتی می‌نویسی سبک می‌شوی.  احساس خوب سبک شدن.

دبیر ادبی جایزه جمالزاده با تاکید بر تاثیر خواندن در سلامت می‌گوید: نوشتن و خواندن در کنار هم می‌توانند حال را خوب کنند. یادمان باشد مراجعان‌مان را محدود به خواندن کتاب خاصی نکنیم. دریایی کتاب وجود دارد. ورق بزنیم با نوشته‌ها حال کنیم با کاغذها. حروف را نگاه کنیم. به این‌ها بگوییم: «آیین خوب شدن حال.»