سخنرانی دکتر حمید بهلولی با موضوع تعیین‌کننده‌های اصلی توسعه انسان

دکتر حمید بهلولی، استاد مدعو دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و رییس اتاق فکر و گروه سیاست سلامت بین‌الملل و توسعه پایدار دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، در تاریخ ۱۷ تیر ۱۳۹۸ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در ستاد وزارت بهداشت، سالن امام جواد با موضوع «تعیین‌کننده‌های اصلی توسعه انسان؛ موانع توسعه در جهان کم‌تر توسعه‌یافته کدامند؟» سخنرانی خواهد کرد.