رونمایی از سند توسعه سلامت استان ایلام با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور

رونمایی از سند توسعه سلامت استان ایلام با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور

با حضور دکتر حسین علی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور و دکتر علی دل‌پیشه، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، در جریان برگزاری دومین مجمع سلامت استان ایلام، از سند توسعه سلامت ایلام استان رونمایی شد.
به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، دکتر محمد بازیار، مدیر مولفه‌های اجتماعی سلامت دانشگاه و مجری برنامه جامع سلامت استان، تصریح کرد: برنامه جامع سلامت استان سندی راهبردی در هر چهار بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است که با محوریت کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان و مشارکت کلیه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی و مشارکت‌های مردمی، برای دوره زمانی پنج‌ساله تدوین شده و حاوی تحلیل وضعیت سلامت، دورنما، اهداف راهبردی، مداخلات و تکالیف مشارکت‌کنندگان است، که به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان می‌رسد.
وی اهداف سند توسعه سلامت استان را رشد و نهادینه‌سازی همکاری بین‌بخشی برای تدوین و اجرای اقدامات سلامت‌محور در بخش‌های دولتی، خصوصی و غیردولتی و همچنین رشد و نهادینه‌سازی مشارکت مردم در ارتقای سلامت خود و جامعه پیرامونشان عنوان کرد.