رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت: بررسی سند بهداشت روان، سند سلامت و امنیت غذا در جلسه آتی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت: بررسی سند بهداشت روان، سند سلامت و امنیت غذا در جلسه آتی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی گفت: سند بهداشت روان، سند سلامت و امنیت غذا و سند رشد و تکامل کودکان در جلسه آتی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای تصویب بررسی می‌شود.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، علی‌اصغر فرشاد درباره پیگیری مصوبات شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، اظهار داشت: وظیفه اصلی دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی پیگیری مصوبات این شوراست؛ در دولت دوازدهم مسئولیت این کار را برعهده گرفتیم، به صورت مرتب کارگروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را، با حضور مدیران دستگاه‌ها تشکیل داده و مصوبات را پیگیری می‌کنیم و گزارش‌هایی در این زمینه تهیه و به مسئولان کشور ارائه می‌شود.

قائم‌مقام معاون اجتماعی وزارت بهداشت اظهار داشت: برخی مصوبات این شورا تا ۵۰ و برخی دیگر تا ۷۰ درصد پیشرفت داشته است. با این حال یکی از عمده‌ترین مواردی که مانع پیشرفت مناسب مصوبات این شورا است، کمبود منابع مالی است.

وی ادامه داد: وقتی یک برنامه بین‌بخشی تعیین می‌شود، اعتبار آن در هیچ دستگاهی در نظر گرفته نشده و در همین راستا با سازمان برنامه و بودجه رایزنی‌هایی انجام دادیم که برای طرح‌های بین‌بخشی و مشارکتی مصوب در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، اعتبار خاصی پیش‌بینی شود تا بتوانیم سریع‌تر به اهداف و مصوبات این شورا دست پیدا کنیم.

فرشاد درباره تشکیل جلسه این شورا در سال جاری بیان کرد: هدف اصلی اجرای مصوبات این شوراست و همچنین باید برای مواردی که نیاز به مصوبه دارد، شورا را تشکیل دهیم؛ در حال حاضر تقریبا این موارد به تعدادی رسیده که نیاز به تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی باشد و به همین دلیل درخواستی به وزیر بهداشت ارائه شده است.

وی ادامه داد: معمولا قبل از تشکیل شورای عالی، کمیسیون دائمی شورا با حضور معاونین وزارتخانه‌های عضو شورا تشکیل می‌شود که در این کمیسیون پیش‌نویس شورا تصویب و سپس شورای‌عالی برگزار می‌شود. ریاست این کمیسیون بر عهده وزیر بهداشت است.