رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، در دومین نشست برنامه‌ریزی استراتژیک سلامت مردان: رویکرد پیشگیری در سلامت مردان باید مد نظر باشد

دومین نشست برنامه‌ریزی استراتژیک سلامت مردان، با حضور دکتر علی دل‌پیشه، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی و دکتر فرشاد فرزادفر، رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران، با هدف تدوین سند سلامت مردان، برگزار شد.

به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، مطالعه بار بیماری‌ها نشان می‌دهد مردان نسبت به زنان توجه کمتری به سلامت فردی داشته و علاوه بر بیشتر بودن عوامل خطر بیماری‌ها در این گروه از جامعه، میزان مرگ زودرس نیز در مردان بیشتر است.

در همین راستا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با همکاری سازمان جهانی بهداشت و دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، به منظور تدوین این سند هم‌اندیشی با ذی‌نفعان داخلی و خارجی، برنامه سلامت مردان را مد نظر قرار داده است.

در آغاز نشست دکتر فرزادفر، رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه تهران، به ارایه نتایج مطالعات در خصوص عوامل خطر بیماری‌ها و مقایسه آن‌ها میان مردان و زنان پرداخت و پس از وی دکتر اسماعیل‌زاده اجزای سند تدوین‌شده در سال ۱۳۹۱ را تشریح کرد.

دکتر دل‌پیشه، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، نیز با پرداختن به این که سلامت جمعیت و گروه‌های سنی و جنسی تحت تاثیر عوامل محیطی و فرهنگی-اجتماعی متفاوتی است، گفت: علاوه بر اسنادی که سلامت کلی جامعه را مد نظر قرار دارد، لازم است با توجه به شرایط ویژه گروه‌های سنی و جنسی مختلف، برنامه‌های مختص آن گروه تعریف شود.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی ادامه داد: این نشست‌ها به منظور تدوین سند ملی سلامت مردان، با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود، تا سندی کارآمد تهیه و تدوین شود.

دکتر دل‌پیشه همچنین با اشاره به ضرورت اجرایی شدن سند سلامت مردان، افزود: در این راستا نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط هستیم و باید جدول زمان‌بندی و وظایف و مسئولیت هر یک از دستگاه‌ها، با نظر و همراهی خودشان استخراج و تنظیم شود و انتظار می‌رود خروجی این جلسات قابلیت اجرا و طرح در شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی داشته باشد.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی در پایان سخنان خود گفت: در این سند باید پس از شناخت و بررسی کامل وضعیت موجود و بار بیماری‌ها، رویکرد پیشگیری، به‌طور ویژه، مد نظر قرار گیرد.

سپس نمایندگان دستگاه‌های مختلف به ارایه نظرات خود در خصوص برنامه پرداختند.

گفتنی است، دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی دومین نشست برنامه‌ریزی استراتژیک سلامت مردان کشور را شنبه، ۶ مهر ۱۳۹۸ در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار کرد.

 

photo_2019-09-29_09-45-28