رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جمع سازمان‎های مردم‌نهاد استان آذربایجان شرقی: وظیفه اصلی سازمان‎های مردم‎نهاد یادآوری و بیداری مجدد حس نوع‎دوستی و تقویت احساس مسئولیت فردی در جامعه است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در جمع سازمان‎های مردم‌نهاد استان آذربایجان شرقی: وظیفه اصلی سازمان‎های مردم‎نهاد یادآوری و بیداری مجدد حس نوع‎دوستی و تقویت احساس مسئولیت فردی در جامعه است

دکتر صومی : انسانها بدون مسئولیت قانونی ولی با مسئولیت‎های اخلاقی، انسانی و شرعی در قبال هم وظایفی دارند.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، دکتر صومی گفت : انسان‎ها بدون مسئولیت قانونی ولی با مسئولیت‎های اخلاقی ،انسانی و شرعی در قبال هم وظایفی دارند.

وقتی چند نفر از این انسان‎های دغدغه‎مند کنار هم قرار می‎گیرند یک سازمان مردم‎نهاد تشکیل می‎شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، که در سومین کارگاه آموزشی،توانمند سازی سازمان‎های مردم نهاد سلامت محور استان صحبت می کرد گفت : شیوه زندگی جدید و مشکلات متعدد موجب شده به راحتی از کنار مشکلات هم‎نوعانمان رد شویم و به وجود مشکلات ، درد و رنج مردم عادت کنیم و عموما ارائه خدمت به مردم کمرنگ ترمی‎شود.

وظیفه اصلی سازمان‎های مردم نهاد شاید یادآوری و بیداری مجدد حس نوع دوستی و تقویت احساس مسئولیت فردی در جامعه است.

پیدا کردن انسان‎های دردمند و کمک به آنها و ترویج و تقویت مهربانی و برگشتن به عاطفه‎های انسانی و فطرت بشری بسیار با ارزش است .

دکتر صومی افزود : این‎که صرفا با حاکمیت دولت نمی‎توان تمام مشکلات مردم را حل کرد یک امر بدیهی است و سازمان‎های مردم نهاد و خود مردم باید مشارکت کنند و مطالبه گری کنند .
وی در ادامه گفت : یکی از محسنات اجرای طرح تحول نظام سلامت پاسخگو کردن مسئولین نظام سلامت کشور بود و سوای کاهش هزینه‎های درمانی از جیب مردم حضور مسئولین در بین مردم افزایش یافته و مشکلات مردم بیشتر شنیده شد و کارهای خوبی هم صورت گرفت .