دیدار مدیر عامل موسسه خیریه «طلایه داران سفیران سلامت» بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) با معاون اجتماعی و کارکنان حوزه معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دیدار مدیر عامل موسسه خیریه «طلایه داران سفیران سلامت» بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) با معاون اجتماعی و کارکنان حوزه معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مدیر عامل موسسه خیریه «طلایه داران سفیران سلامت» بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) با معاون اجتماعی و کارکنان حوزه معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام جهت بیان فرآیند تاسیس و ثبت موسسه خیریه، بیان مشکلات موسسه، رایزنی در خصوص همکاری و همیاری با موسسات خیریه خارج از استان در محل معاونت اجتماعی دانشگاه دیدار کردند.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت،دکتر جمیل صادقی فر، معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام ضمن تشکر از فعالیت ارزشمند اعضای هیئت مدیره موسسه خیریه طلایه داران سفیران سلامت بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) و ثبت کشوری موسسه خیریه تصریح کرد: نقش مشارکت مردمی و سازمان‌هایخیریه در بهبود و ارتقای سطح زندگی اقشار آسیب‌پذیر از آن جهت حائز اهمیت است که اولا پیچیدگی و سلسله مراتب دست و پاگیر حاکم بر سازمان‌های دولتی در این موسسات وجود ندارد و دوم، فعالیت‌ آنها بار مالی مربوط از محل هزینه‌های‎دولتی را کاهش می دهد و سوم، این موسسات سبب افزایش همدلی و همکاری در میان افراد جامعه می شوند.