دیدار رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور

دکتر علی دل‌پیشه، رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با دکتر حمید پوراصغری، معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور، دیدار و گفت‌وگو کرد.

رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به منظور تبیین جایگاه، وظایف، اختیارات و برنامه‌های دبیرخانه و رایزنی درباره نقش و جایگاه نظارتی آن با همراهی اعضای دبیرخانه با معاون سازمان برنامه و بودجه کشور دیدار کرد.

دکتر دل‌پیشه در این دیدار ضمن بر شمردن برخی از مهم‌ترین وظایف و ماموریت‌های این دبیرخانه، بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های موجود به ویژه قرار گرفتن دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، خواستار تحکیم جایگاه نظارتی آن به منظور دست‌یابی به اهداف کلان سلامت مردم در سطوح فرابخشی شد.

وی خواستار همکاری دوجانبه دبیرخانه و سازمان برنامه و بودجه و اندیشیدن سازکار اجرایی مناسب برای ماده شش آیین‌نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی شد.

دکتر دل‌پیشه در ادامه با پرداختن به مصوبه هیات وزیران و تجمیع شوراهای استانی به چهار کارگروه ذیل شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، خواستار تقویت جایگاه سلامت و امنیت غذایی از طریق راهکارهای اجرایی و عملیاتی شد.

رییس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی در پایان به طرح بازاندیشی ساختار دبیرخانه‌های استانی سلامت و امنیت غذایی و جایگاه کارکنان آن در دانشگاه‌ها پرداخت.

در ادامه دکتر پوراصغری ضمن بااهمیت دانستن جایگاه دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، سخنان و دیدگاه‌های مطروحه از سوی اعضای دبیرخانه را درست و کارشناسانه دانست و همکاری و مساعدت سازمان متبوع خود در این امر را وعده داد.

در پایان ضمن بحث و تبادل نظر حاضران با معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور و مدیران و کارشناسان دفتر مذکور، درباره مسایل ذکر شده، راه‌حل‌ها و مثال‌هایی برای دست‌یابی به وضعیت مطلوبی و خواسته‌های بیان شده، از سوی حاضران پیش‌نهاد گردید که به منظور بررسی و تثبیت و ارایه نظر نهایی، تصمیم‌گیری درباره آن‌ها به نشست بعد موکول گردید.

گفتنی است این نشست، روز سه‌شنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۸، در محل سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل شد.