دیدار رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی با مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی

دکتر علی دل‌پیشه، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، با دکتر سید حسین داوودی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، دیدار کرد.
به گزارش پایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، در این دیدار دکتر دل‌پیشه، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی، گزارشی از وضعیت موجود، مسایل و چالش‌های پیش روی دبیرخانه ارایه داد و یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها را، طبق دستور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پررنگ شدن موضوع غذا و امنیت غذایی در مباحث و ساختار دبیرخانه دانست.

رئیس دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی کشور، ضمن اشاره به آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، از سوی هیئت وزیران، نتیجه و جمع‌بندی بررسی‌ها و نظرخواهی صورت‌گرفته از روسای دانشگاه‌ها و دیگر صاحب‌نظران و همکاران دبیرخانه و لزوم و نحوه بازبینی آن را ارایه داد.

سپس دکتر داوودی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، ضمن تقدیر از تلاش‌ها و مدیران پیشین دبیرخانه، تغییرات صورت‌گرفته را به دلیل بازگرداندن دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی به جایگاه شایسته خود، به عنوان اتاق فکر سلامت و امنیت غذایی کشور دانست و گفت: جایگاه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی فراتر از وزارت بوده و حضور وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان دبیر آن، فرصت مغتنمی است که کلیه معاونت‌ها و سازمان‌های ذیل وزارت بهداشت باید از آن بهره وافی ببرند.

مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی در ادامه جایگاه دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی را بر همین مبنا، فراتر از یک معاونت دانست و خواستار هماهنگی بیشتر بخش‌های مختلف وزارت برای حل چالش‌های سلامت جامعه و همکاری‌های بین‌بخشی با سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی از طریق دبیرخانه و نهایتا تصویب و تایید ریاست محترم جمهور شد.

دکتر داوودی با تاکید بر قرار گرفتن آموزش و پژوهش در راستای سلامت مردم و اشاره به بند ۱۲ ابلاغ وزیر به دکتر دل‌پیشه، مبنی بر تشکیل کارگروه‌های تخصصی در معاونت‌های مختلف، افزود: دبیرخانه حلقه و ابزار ارتباط وزارت با کانون‌های بیرونی دخیل در حوزه سلامت است و همه معاونت‌های وزارتخانه در این زمینه باید با دبیرخانه هماهنگ بوده و در این رابطه برنامه داشته باشند.

دکتر داوودی در پایان با اشاره به شخصیت و توان علمی و سابقه اجرایی دکتر دل‌پیشه، گفت: دبیرخانه نیازمند شخصیت‌های علمی و توانمند است و باید از ظرفیت دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی نهایت استفاده و بهره را برد.

گفتنی است این دیدار، روز چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸، در دفتر حوزه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با همراهی و حضور مدیران و کارشناسان دبیرخانه شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی انجام شد.