دومین روز سمینار آموزشی جشنواره مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت + گزارش تصویری

روز دوم جشنواره مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت به صورت کارگاهی برگزار شد.
به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ در روز دوم این سمینار دکتر علی‌اصغر فرشاد، قائم‌مقام و مدیرکل مولفه‌های اجتماعی موثر بر سلامت معاونت اجتماعی وزارت بهداشت و دبیر جشنواره و رییس مرکز تحقیقات بهداشت کار؛ دکتر کشاوز، دبیر علمی؛ و دکتر مطلبی، دبیر اجرایی جشنواره، حضور داشتند.
در این کارگاه نمایندگان سازمان‌های شرکت کننده در ٩ کارگروه دسته‌بندی و با نحوه تکمیل سند خودارزیابی سازمان به منظور ارزیابی در جشنواره آشنا شدند. کارگروه‌هایی متناسب با تعداد و نوع سازمان‌های شرکت کننده در جشنواره تشکیل و سند ارزیابی به صورت آزمایشی تکمیل شد. تعدادی از کارگاه‌ها به شرح زیر بود: کارگروه وزارت راه و شهرسازی، کارگروه اقتصاد و دارایی، کارگروه بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان، کارگروه وزارت صنایع (سازمان‌ها) و کارگروه وزارت صنایع (صنایع).