دومین جلسه هماهنگی استقرار کانون سلامت محلات در همدان برگزار شد

دومین جلسه هماهنگی استقرار کانون سلامت محلات در محل شورای اسلامی شهر همدان با حضور روسای ادارات معاونت اجتماعی دانشگاه علوم‌پزشکی همدان، اعضای شورای اسلامی شهر همدان، معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی و سایر مدعوین تشکیل شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ این جلسه با هدف استفاده از تجارب اداره کل تبلیغات اسلامی و به اشتراک گذاشتن توانایی‌های سایر ادارات و ارگان‌ها در زمینه ایجاد و استقرار کانون سلامت محلات برگزار شد.