دوره آموزشی پیشگیری از اختلالات روانی و خودکشی در همدان برگزار شد

دوره آموزشی پیشگیری از اختلالات روانی و خودکشی در همدان برگزار شد

دوره آموزشی، ویژه سازمان‌های مردم‌نهاد، با عنوان پیشگیری از اختلالات روانی و خودکشی، برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، این دوره آموزشی، با تدریس دکتر داوری و با حضور سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه سلامت و سایر سازمان‎های مردم‌نهاد استان، در سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار شد.