دستور معاون استاندار یزد برای همکاری فرمانداران و بخشداران در طرح ملی ‌کنترل فشار خون‌

دستور معاون استاندار یزد برای همکاری فرمانداران و بخشداران در طرح ملی ‌کنترل فشار خون‌

احمد ترحمی پیش از ظهر امروز در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان اظهار داشت: نقاط قوت و ضعف طرح ملی فشار خون بررسی شده و در حال ارزیابی است و تلاش است نواقص طرح برای تجربه‌های آتی رفع شود.
به گزارش پایگاه دبیر خانه شورای عالی سلامت وامنیت غذایی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: ادارات و دستگاه‌ها فراموش نکنند که بسیج ملی کنترل فشار خون یک طرح ملی و یک رسالت و بسیج ملی برای سلامتی جامعه است.

احمد ترحمی تصریح کرد: همهدستگاه‌های کشور و استان درگیر این بسیج هستند و اجرای شایسته و فراگیر این طرح وظیفه مسلم دستگاه‎های مرتبط است.
رئیس کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان با اشاره به این‎که هنوز برای انجام گسترده فشارخون مردم یزد جایکار است، گفت: نباید از شهرداری، صداوسیما و رسانه‌ها خواهش کرد که طرح کنترل فشارخون تبلیغ کنند چرا که این طرح یک بسیج و رسالت ملی و همگانی است و بدون هم افزایی و همکاری بین‎بخشی ممکن نمی شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد بیان کرد: فرمانداران و بخشداران استان طی ابلاغیه‌ایمؤظف به کمک به بخش‎های متولی طرح کنترل فشارخون هستند و در ارتباط با اجرای فراگیر این طرح، شهرستان‌ها ارزیابی می شوند
ترحمی گفت: هدف از ارزیابی عملکرد فرمانداری‌ها به عنوان نماینده ناظر دولت فقط و فقط کمک به تأمین سلامت همهٔ آحاد جامعهٔ یزد است چرا که فشارخون بالا قابل چشم پوشی نیست و جامعه باید در مورد فشار خون خود مطلع و دغدغه‌مند باشد.
وی با بیان این‎که بسیج ملی کنترل فشارخون بالا آغازی برای بسیج ملی سلامت و راهگشای دیگر بسیج‌هاست، گفت: احساس می‌شود این بسیج و هم‌افزایی برای بررسی و کنترل فشارخون جامعه در بین دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط استان وجود دارد، اما نباید تردید کرد که هنوز هم در این عرصه نیاز به هم‌افزایی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد خواستار شد که استان یزد نه فقط در عرصه ثبت بافت تاریخی بلکه به همین میزان در همهٔ عرصه‌های سلامت برای نزدیک شدن به استانداردهای جهانی تلاش کند.