خرید و اهدای دو دستگاه دیالیز GAMBRO توسط خیرین، برای مرکز دیالیز خیرساز امید ماکو

خرید و اهدای دو دستگاه دیالیز GAMBRO توسط خیرین، برای مرکز دیالیز خیرساز امید ماکو

دکتر جبارپور، رئیس بیمارستان فجر ماکو، گفت: در حال حاضر بیمارستان فجر دارای ۸ دستگاه دیالیز می‌باشد که ۵ دستگاه کاملا فرسوده شده، با به‌کارگیری دو دستگاه جدید کمک شایانی به بیمارستان شده است و همچنان نیازمند ۵ دستگاه دیگر می‌باشیم.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، دو دستگاه به ارزش ۱۸۰ میلیون تومان، حدود پنج ماه قبل علیرغم مشکلات ناشی از تحریم، با همکاری شبکه بهداشت و درمان ماکو، مستقیما توسط خیرین خریداری شده است.

مرکز دیالیز خیرساز امید ماکو با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۹ درصد به زودی افتتاح خواهد شد.