جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان کبودرآهنگ برگزار شد

جلسه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی شهرستان کبودرآهنگ با حضور فرماندار، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان، رئیس دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان همدان، مدیران و مسوولان ادارات اجرایی شهرستان تشکیل شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ در این جلسه باتوجه به دستور کار پیش‌بینی شده، حق‌جو رییس دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان، در خصوص ساختار، وظایف و اهداف معاونت اجتماعی دانشگاه، روند اجرایی برنامه جامع سلامت استان، تاکید در استقرار شورای پیام‌گزاران سلامت در شهرستان توضیحاتی را ایراد کرد.

در ادامه جلسه برخی مشکلات موجود در شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.