جلسه همکاری معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و مدیرکل اداره اوقاف برای انعقاد تفاهم‌نامه مشترک همکاری

جلسه همکاری معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و مدیرکل اداره اوقاف برای انعقاد تفاهم‌نامه مشترک همکاری

جلسه همکاری معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان و مدیرکل اداره اوقاف برای انعقاد تفاهم‌نامه مشترک همکاری برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ در ابتدای این نشست مهندس بامری معاون اجتماعی دانشگاه گفت یکی از اهداف این معاونت فرهنگ‌سازی در جهت تشویق و ترغیب آحاد مردم برای مشارکت و گسترش فعالیت‌های خیرین در حوزه سلامت است و انتظار داریم در بحث سلامت به‌همراه واقفین و خیرین و ظرفیت‌های مجموعه اداره اوقاف در حوزه جلب مشارکت‌های خیرین  و افراد متمکن، خیرین خارج از کشو در راستای سلامت جامعه قدم برداریم. نیازمندی‌های حوزه بهداشت و درمان در بحث‌های تجهیزاتی و عمرانی مشخص شده و به‌صورت کتابچه‌ای به‌نام فرصت حضور تنظیم شده است تا بتوانیم از ظرفیت خیرین در راستای سلامت جامعه استفاده کنیم.

حجت الاسلام مومنی مقدم اظهار داشتند: ما معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی را بازوی خود می‌دانیم و وظیفه شرعی و قانونی خود می‌دانیم که در فرهنگ‌سازی در زمینه پیش‌گیری و درمان همکاری کنیم. اداره اوقاف قادر است با توجه به مشکلات جامعه و نیازمندی‌های سلامت جامعه  نیت‌های خیرین و واقفین و نیکوکاران را به سمت کارهای خیریه در بهداشت دارو و درمان سوق دهد.

وی در ادامه گفت: موقوفات دو دسته منفعتی و انتفاعی هستند. در موقوفات انتفاعی می‌توانیم با هدف زنده نگه‌داشتن فرهنگ خیریه و وقف در امر سلامت زمین جهت احداث مراکز بهداشت و درمان، خانه سالمندان در اختیار دانشگاه علوم‌پزشکی قرار دهیم.

در پایان مقرر شد تفاهم‌نامه همکاری مشترک فی‌ما‌بین معاونت امور اجتماعی و اداره اوقاف و امور خیریه تدوین و امضا شود.