تعامل معاونت اجتماعی دانشکده علوم پزشکی آبادان با هیئت ورزشی بیماری‌های خاص و پیوند اعضا

تعامل معاونت اجتماعی دانشکده علوم پزشکی آبادان با هیئت ورزشی بیماری‌های خاص و پیوند اعضا

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، ترویج سبک زندگی سالم، به‌ویژه در بیماران، با استناد به استراتژی‌های ارتقای سلامت سازمان بهداشت جهانی و سیاست بیمار سالم، نقش تعیین‌کننده‌ای در تقویت مولفه‌های موثر بر سلامت اقشار آسیب‌پذیر داشته است. در این راستا نشست ویژه‌ای با محمدیان، رئیس هیئت ورزشی بیماران خاص منطقه آزاد اروند، برگزار شده و نحوه تعامل معاونت اجتماعی مورد بررسی و تبادل نظر قرارگرفت. در پایان مقرر شد:

در راستای دیدگاه‌های نوین مبتنی بر جامعه هیئت مذکور فعالیت خود را تحکیم بخشد.

از فعالان اجتماعی برای مشارکت در به ثمر رساندن اهداف هیئت دعوت به عمل آید.

معاونت اجتماعی در ترغیب بیماران به ورزش، تقویت امید به زندگی و حمایت از پروژه‌های کارآفرینی مشارکت کند.