تشکیل کمیته علمی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تشکیل کمیته علمی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نخستین نشست کمیته علمی_‌مشورتی کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، دکتر طاهر‌اقدم، معاون اجتماعی دانشگاه، در این نشست گفت: متخصصان حوزه‌های مختلف اجتماعی، فعالان اجتماعی، سمن‌ها و موسسات خیریه به‌عنوان بازوان علمی، فکری کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی هستند.

وی با بیان این‌که اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی احصا شده و از طرف دولت برای تمام دستگاه‌ها اعلام شده است، گفت: برای تعیین راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیاز به تشکیل کمیته تخصصی علمی است تا با لحاظ تمام یافته‌های علمی و تجارب ارزنده صاحبنظران بتوانیم موفق عمل کنیم.

دکتر علیزاده، مدیر امور اجتماعی دانشگاه، در این نشست ضمن بیان آمارهای اعلامی از نهادها و سازمان‌های مختلف کشور، وضعیت آسیب‌های اجتماعی را به صورت مجمل ترسیم کرد و وضعیت استان را با توجه به اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی کشور تشریح کرد.

این مقام مسئول اهداف تشکیل کمیته علمی_ مشورتی کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را بیان کرد و سپس اعضای جلسه پیشنهادات خود را مطرح کردند.

همچنین در این نشست اعضای حاضر در جلسه برای تکمیل اعضای کمیته افراد صاحبنظر استان را معرفی کردند تا در جلسه بعدی به اعضای کمیته اضافه شوند و مقرر شد اعضای جلسه راهکارهای عملی خود را در حوزه پیشگیری برای آسیب‌های اجتماعی اولویت‌دار تا جلسه بعدی به کمیته اعلام کنند.