تشکیل شورای پیام‌رسان سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

تشکیل شورای پیام‌رسان سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

نخستین نشست شورای پیام‌رسان سلامت، با حضور معاون امور اجتماعی دانشگاه و اعضای شورا، در یزد برگزار شد.
به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، در ابتدای نشست معاون امور اجتماعی دانشگاه، ضمن معرفی دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی و فعالیت‌های مرتبط این دبیرخانه، به بیان اهمیت ارتقای سواد سلامت جامعه و توسعه سلامت همه‌جانبه اشاره کرد و نقش کیفیت و نوع خبر و پیام‌های مرتبط با سلامت را مهم برشمرد و به اهداف و وظایف شورای پیام‌رسان سلامت اشاره کرد.

در ادامه موارد زیر تصویب شد:
١- طراحی استانداردهایی، جهت سنجش پیام و اخبارهای مرتبط با سلامت
٢- جمع‌آوری لیست متخصصان اساتید و کارشناسان، جهت آموزش در رسانه‌های عمومی
٣- کلیه معاونت‌ها و مراکز وابسته به دانشگاه پیام‌های بهداشتی تدوین‌شده را به شورای پیام‌رسان سلامت، جهت ارزیابی و تأیید و ارسال به اصحاب رسانه ارسال کنند.
۴- حضور و سخنرانی معاون امور اجتماعی در شورای هماهنگی روابط عمومی‌های استان یزد