بر گزاری جلسه کانون سلامت محله در شهر لطیفی لارستان

بر گزاری جلسه کانون سلامت محله در شهر لطیفی لارستان

صبح یک شنبه ۲۰ مرداد ماه و همزمان با روز مبارک عرفه، کانون سلامت محله در شهرداری لطیفی تشکیل شد.

به گزارش پایگاه دبیر خانه شورای عالی سلامت وامنیت غذایی، کانون سلامت محله که تشکلی اگاهانه، داوطلبانه و کاملا مردمی است، در راستای رفع نیازهای شهر و استفاده از حداکثر پتانسیل اهالی آن منطقه تشکیل شده و در راه آبادانی هر چه بیشتر و سلامتی مردم در تمام زمینه‎های جسمی و روحی فعالیت خواهد کرد.

در این جلسه که با حضور شهردار و فعالین اجتماعی، فرهنگی شهر لطیفی برگزار شد، ابتدا قنبری، کارشناس حوزه مشارکت‎های اجتماعی دانشکده علوم پزشکی لارستان به توجیه حاضرین پرداخته و رسالت کانون سلامت محله را شرح داد.

سپس اعضای علاقمند در کانون سلامت محله ثبت نام کرده و از بین خود دبیر و جانشین دبیر کانون را برگزیدند.

گفتنی است کانون سلامت محله شهر لطیفی هم زمان با هفته دولت در سرای مهربانی این شهر افتتاح خواهد شد.