برگزاری کلاس آموزشی حقوق شهروندی به همت خانه مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم‌پزشکی در مناطق حاشیه‌نشین محله هانیوان و محله استانداری شهرستان ایلام

به همت خانه مشارکت‌های مردمی معاونت اجتماعی دانشگاه علوم‌پزشکی و با همکاری موسسه اجتماع‌محور باور، کارگاه حقوق شهروندی در مناطق حاشیه‌نشین محله هانیوان و محله استانداری شهر ایلام برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ وحید ملکشاهی‌نژاد، رئیس خانه مشارکت‌های مردمی دانشگاه علوم‌پزشکی ایلام با تاکید بر اهمیت برگزاری این کارگاه آموزشی گفت: ارتقای سطح آگاهی شهروندان نسبت به ضوابط جاری و خدمات شهری موجب تسهیل در خدمات‌رسانی و افزایش کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد.