برگزاری کانون سلامت محلات شهر ورنامخواست، از توابع شهرستان لنجان اصفهان

برگزاری کانون سلامت محلات شهر ورنامخواست، از توابع شهرستان لنجان اصفهان

کانون سلامت محلات شهر ورنامخواست، از توابع شهرستان لنجان اصفهان، در محل سالن اجتماعات شهرداری ورنامخواست، با حضور اعضای شورای شهر و سایر مدعوین برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، در ابتدا دکتر آذری، مسئول مرکز خدمات جامع سلامت ورنامخواست، به اهمیت سلامت اجتماعی اشاره کرده و سپس میرصفایی نحوه تشکیل کانون سلامت محلات را توضیح داده و در پایان انتخابات کانون برگزار شد و دبیر و جانشین آن توسط حضار تعیین شد.