برگزاری کارگاه مراحل شناسایی مرگ مغزی تا اهدای عضو در ارومیه

برگزاری کارگاه مراحل شناسایی مرگ مغزی تا اهدای عضو در ارومیه

کنفرانس یک‌روزه کارگاه مرگ مغزی، ویژه گروه‌های پزشکی در ارومیه برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، کنفرانس یک‌روزه مرگ مغزی، توسط واحد آموزش مداوم جامعه پزشکی معاونت آموزشی دانشگاه، ویژه پزشکان عمومی و گروه‌های تخصصی پزشکی در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد.

در این کنفرانس مدرسین دوره به طرح  مباحث علمی مراحل شناسایی تا اهدای اعضای مرگ مغزی، فرآیند اخذ رضایت در اهدای عضو، Breaking Bad News(ارائه خبر بد)، مرگ مغزی از دیدگاه اخلاق پزشکی، تایید مرگ مغزی، مرگ‌شناسی قانونی، مستند‌سازی مرگ مغزی، ثبت درست علل مرگ‌و‌میر پرداختند.

شایان ذکر است که در صورت اخذ رضایت از خانواده عزیز مرگ مغزی و در صورت  قابلیت اهدای اعضای، می‌توان از مرگ ۸ بیمار نیازمند به پیوند اعضا جلوگیری کرد.

بر اساس گزارش کشوری روزانه ۷ تا ۱۰ بیمار نیازمند به پیوند اعضا، به دلیل عدم اهدای اعضا فوت می‌کنند. دکتر بهزاد بوشهری، دبیر آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاه، از برگزاری این کارگاه، ویژه گروه‌های پیراپزشکی در اوایل سال آینده خبر داد.