برگزاری کارگاه دو روزه یکسان‌سازی آموزش سمن‌های حوزه ایدز توسط شبکه ملی سمن‌های حوزه ایدز (شمسا) + تصاویر

اولین دوره کارگاه یکسان‎سازی آموزش سمن‎های حوزه ایدز توسط شبکه ملی سازمان‎های مردم نهاد حوزه ایدز (شمسا) با همکاری اداره کل سازمان‌های مردم‌نهاد اداره ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

به گزارش پایگاه معاونت اجتماعی وزارت بهداشت؛ در مراسم افتتاحیه این کارگاه، دکتر مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز ایران تجربیات سی ساله خود در زمینه ایدز در ایران را تشریح کرد.

دکتر کازرونی رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت نیز در خصوص شاخص‎های دسترسی همگانی اچ آی وی و ایدز و همچنین نقش سازمان‎های مردم‌نهاد در کنترل ایدز در ایران سخنرانی کرد.

دکتر ابراهیم ترکی مدیرعامل شبکه شمسا در این کارگاه در خصوص شبکه‎سازی و اهمیت آن در توسعه فعالیت‎های سازمان‎های مردم نهاد توضیحاتی ارائه کرد.

در این کارگاه دو روزه موضوعاتی ازجمله: نحوه مشارکت و اطلاع رسانی و برگزاری کمپین‎ها در حوزه ایدز، اصول مشاوره و برقراری ارتباط با افراد در معرض خطر، نحوه شناسایی پاتوق‎ها با موبایل کلینیک و تیم سیاری و همچنین بازاریابی پیشگیری از ایدز به سمن‎های شرکت‌کننده ارائه شد.